Hỗ trợ khách hàng
0918.39.99.38
0918.39.99.38
Hỗ trợ khách hàng
0977.96.99.38
0977.96.99.38
Thống kê
Số người online: 4
Số lượt truy cập: 56303
Dự án nước ngoài »
Sumirubber VietNam Factory Phase 4
Tên dự án Sumirubber VietNam Factory Phase 4
Chủ đầu tư Sumerubber Vietnami Co., Ltd
Địa điểm KCN Nomura – Hải Phòng
Giá trị HĐ 7.500.000.000 VNĐ
Thời gian Tháng 08 năm 2013
Chi tiết

Kyoei Manufacturing Vietnam
Tên dự án Kyoei Manufacturing Vietnam
Chủ đầu tư Kyoei Vietnam Co., Ltd
Địa điểm KCN Nội Bài - Hà Nội
Giá trị HĐ 12.800.000.000 VNĐ
Thời gian Tháng 12 năm 2013
Chi tiết

Motorcycle Parking Area
Tên dự án Motorcycle Parking SDIV
Chủ đầu tư Samsung SDI Vietnam Co., Ltd
Địa điểm KCN Yên Phong - Bắc Ninh
Giá trị HĐ 15.500.000.000 VNĐ
Thời gian Tháng 11 năm 2013
Chi tiết

Toyo Brazing Vietnam
Tên dự án Toyo Brazing Vietnam
Chủ đầu tư Toyo Brazing Vietnam Co., Ltd
Địa điểm KCN Yên Phong - Bắc Ninh
Giá trị HĐ 4.800.000.000 VNĐ
Thời gian Tháng 02 năm 2014
Chi tiết

Arion Electric Factory Phase 1
Tên dự án Arion Electric Factory Phase 1
Chủ đầu tư Arion Electric Co., Ltd
Địa điểm KCN Phúc Điền – Hải Dương
Giá trị HĐ 3.500.000.000 VNĐ
Thời gian Tháng 09 năm 2012
Chi tiết

123
select