Hỗ trợ khách hàng
0918.39.99.38
0918.39.99.38
Hỗ trợ khách hàng
0977.96.99.38
0977.96.99.38
Thống kê
Số người online: 10
Số lượt truy cập: 56291
Tiêu chuẩn xây dựng
01. TCXD-226-1999-Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT
02. TCXD-326-04-Cọc khoan nhồi TCNT
03. TCXDVN-60-2004-Thiết kế trường dạy nghề
04. TCXDVN-175-2005-Mục ồn tối đa cho phép trong CT công cộng
05. TCXDVN-276-2003-Công trình công cộng, nguyên tắc thiết kế
06. TCXDVN-281-2004-Nhà văn hóa thể thao
07. TCXDVN-287-2004-Công trình thể thao, sân thể thao
08. TCXDVN-288-2004-Công trình thể thao, bể bơi
09. TCXDVN-289-2004-Công trình thể thao, nhà thể thao
10. TCXDVN-320-09-11-2004-Bãi chôn lấp chất thải nguy hại-TCTK
11. TCXDVN-323-09-11-2004-Nhà cao tầng, tiêu chuẩn thiết kế
12. TCXDVN-327-2004-Kết cấu BT và BTCT, Yêu cầu chống ăn mòn trong môi trường biển
13. TCXDVN-335-07-02-2005-Tiêu chuẩn thiết kế thủy điện Sơn La
14. TCXDVN-338-2005-Kết cấu thép, tiêu chuẩn thiết kế-Trang 3-103
15. TCXDVN-339-340-342-343-344-345-346-347-348
16. TCXDVN-353-2004-Nhà ở liền kề, tiêu chuẩn thiết kế
17. TCXDVN-355-2005-Thiết kế Nhà hát, phòng Khán giả
18. TCXDVN-356-2005-Kết cấu BT và BTCT, tiêu chuẩn thiết kế
19. TCXDVN-205-1998-Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc 20. TCXD 25-1991-Dat dan dien trong nha o va CT cong cong-TC thiet ke
21. TCXD 27-1991-Dat thiet bi dien trong nha o va CT cong cong-TC thiet ke 22. TCXD 65-1989-QC su dung hop ly xi mang trong XD
23. TCXD 79-1980-Thi cong va nghiem thu cac cong tac nen mong 24. TCXD 206-1998-Coc khoan nhoi-Yeu cau chat luong 25. TCXD 207-1998-Bo loc bui tinh dien-Sai so lap dat 26. TCXDVN 286-2003-Dong va ep coc-TC thi cong va nghiem thu
27. TCXDVN 296-2004-Dan giao -cac yeu cau ve an toan
28. TCXDVN 302-2004- Thi cong chong nut BT va BTCT duoi tac dong nong am 29. TCXDVN 303 -2004-Cong tac lat va lang-TC va NT 30. TCXDVN 303-2006-Cong tac hoan thien trong XD-Thi cong va nghiem thu
31. TCXDVN 305-2004- Be tong khoi lon-QPTC va NT
32. TCXDVN 313-2004- Thi cong chong nut BT va BTCT duoi tac dong nong am
33. TCXDVN 319-20-8-2004-Lap dat he thong noi dat thiet bi cho CTCN
34. TCXDVN 326-2004-Coc khoan nhoi-Thi cong va nghiem thu-Thay 197-1997
35. TCXDVN 351-2005-Quy trinh ky thuat quan trac chuyen dich ngang nha
36. TCXDVN 357-2005-Nha va cong trinh dang thap-Quy trinh quan trac do nghieng
37. TCXDVN 363-2006-KCBTCT-Danh gia do ben ck chiu uon bang pp thi nghiem chat tai
38. TCXDVN 364-2006-TCKT do va xu ly so lieu GPS trong trac dia cong trinh
39. TCXDVN 371-2006-Nghiem thu chat luong thi cong cong trinh xay dung
40. TCXDVN 372-2006-Ong BTCT thoat nuoc
41. TCXDVN 385-2006-PP gia co nen dat yeu bang tru dat xi mang
42. TCXDVN 387-2006-HT cap khi dot trung tam trong nha o-TC va NT
43. TCXDVN 387-2006-HT cap khi dot TT trong nha o-TC va NT-ruot
44. Handbook of Comparative World Steel Standards